RDW logo 

HARLEY DAVIDSON

FLSTSB CROSS BONES

09-MF-NN

Algemeen

J
Voertuigcategorie
Close

Voertuigcategorie

Europese voertuigcategorie, gevolgd door de nationale voertuigsoort zoals deze staat geregistreerd in het kentekenregister. De nationale voertuigsoort is afgeleid van de Europese voertuigcategorie.


De RDW onderscheidt momenteel de volgende voertuigsoorten:

M1
Personenauto
N1,N2,N3
Bedrijfsauto
M2, M3
Bus
L3e, L4e
Motorfiets
L5e, L7e
Driewielig motorrijtuig
L1e, L2e, L6e
Bromfiets
O1, O2, O3, O4
Aanhangwagen (Oplegger)
T, C, U, Z
Landbouw- of bosbouwtrekker
R, S
Landbouw- of bosbouwtrekker Landbouw- of bosbouw AHW of VGU

Een 'G' achter de voertuigcategorie is de aanduiding voor 'Geländefahrzeug'. Een voertuig met de toevoeging ‘G’ achter de voertuigcategorie is een voertuig dat gebouwd is als ‘terreinvoertuig’. Onder ‘terreinvoertuig’ wordt verstaan een voertuig van categorie M of N met specifieke technische kenmerken waardoor het buiten de normale wegen kan worden gebruikt.

(L3e)
D.1
Merk
Close

Merk

Het merk van het voertuig zoals de fabrikant heeft opgegeven.

HARLEY DAVIDSON
D.2
Type
Close

Type

De typebenaming die de fabrikant gebruikt.

Niet geregistreerd
D.2
Variant
Close

Variant

Variantcode die onderdeel is van de Europese typegoedkeuring

Niet geregistreerd
D.2
Uitvoering
Close

Uitvoering

Uitvoeringscode die onderdeel is van de Europese typegoedkeuring

Niet geregistreerd
D.3
Handelsbenaming
Close

Handelsbenaming

Handelsbenaming van het voertuig zoals de fabrikant heeft opgegeven.


De handelsbenaming kan afwijken van de aanduiding die op het voertuig te vinden is.

FLSTSB CROSS BONES
K
Typegoedkeuringsnummer
Close

Typegoedkeuringsnummer

Als het voertuig op basis van een Europese typegoedkeuring is toegelaten tot de weg, wordt hier het nummer getoond.

Niet geregistreerd
Plaats chassisnummer
Close

Plaats chassisnummer

Dit is de plaats waar het chassisnummer is ingeslagen, gezien vanuit de rijrichting. Het chassisnummer is hetzelfde als het voertuigidentificatienummer (VIN).

Is er geen plaats chassisnummer ingevuld? Het voertuigidentificatienummer staat ook op het kentekenbewijs.

Is er geen kentekenbewijs? Dan kunt u het VIN vaak ook vinden door op internet te zoeken op ‘chassisnummer’, in combinatie met het merk en model van het voertuig. Of vraag de dealer of importeur van het voertuig waar het nummer staat.

Rechts, rechter
Snelheidswijziging snorfiets door erkenninghouder mogelijk?
Close

Snelheidswijziging snorfiets door erkenninghouder mogelijk?

‘Ja’ betekent dat u vanaf 1 januari 2023 uw snorfiets (na ombouw naar bromfiets) kunt laten keuren door een erkenninghouder. Zij zorgen voor de aanpassing in het kentekenregister. Vanaf die datum vindt u de aangesloten erkenninghouders in onze locatiewijzer.

‘Nee’ betekent dat u uw snorfiets (na ombouw naar bromfiets) moet laten keuren bij een RDW-keuringsstation.

N.v.t
Aantal eigenaren privé / zakelijk
Close

Aantal eigenaren privé / zakelijk

Aantal keren dat het voertuig in de afgelopen 9 jaar geregistreerd is geweest op naam van een Nederlands persoon, bedrijf of instantie. Eerdere registraties worden niet meegeteld.

1 / 1

Vervaldata en historie

Vervaldatum APK
Close

Vervaldatum APK

De vervaldatum APK is de datum waarop de geldigheid van de APK is vervallen. De vermelde datum is de meest actuele vervaldatum APK die geregistreerd is bij de RDW en kan in het verleden liggen. Van geschorste voertuigen wordt wel de laatst bekende vervaldatum APK getoond. Dit ondanks dat de APK-verplichting is opgeschort. Van voertuigen die nog nooit APK gekeurd zijn, wordt de ingangsdatum van de APK-plicht getoond. Deze datum wordt berekend op basis van de datum eerste toelating..

Op de datum die u te zien krijgt, moet uw voertuig goedgekeurd zijn. Als er geen datum wordt gemeld, is er op dit moment geen vervaldatum APK bekend.

De RDW controleert steekproefsgewijs zo'n 3 procent van de auto's die een APK-keuring hebben ondergaan. Als het resultaat van zo'n steekproef afwijkt van het oorspronkelijke keuringsresultaat, kan het langer duren voor dit in deze database is verwerkt.

Deze vervaldatum wordt getoond voor alle voertuigsoorten, met uitzondering van:

 • landbouw- bosbouwtrekkers
 • aanhangwagens en opleggers met een wettelijk toegestane maximummassa voertuig (F.2) onder de 3501 kg
 • driewielige motorrijtuigen met een ledige massa onder de 400 kg
 • motorfietsen en bromfietsen
 • voertuigen ouder dan 50 jaar, behalve voor taxi’s, ov-auto’s en bussen en vervoer gevaarlijke stoffen.

De RDW neemt bij invoer van een voertuig vanuit een EU/EVA-land op verzoek van de kentekenaanvrager de buitenlandse APK-vervaldatum over, als wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

N.v.t.
Datum eerste tenaamstelling in Nederland
Close

Datum eerste tenaamstelling in Nederland

De datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld.

01-12-2017
B
Datum eerste toelating
Close

Datum eerste toelating

Dit is de datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst is geregistreerd (waar ook ter wereld).

01-07-2008
Datum inschrijving voertuig in Nederland
Close

Datum inschrijving voertuig in Nederland

Afschrijvingsmoment BPM nieuwe voertuigen.

Dit is de datum waarop het voertuig is ingeschreven in het kentekenregister.

Is uw voertuig nieuw geregistreerd in Nederland, dan is deze datum van belang voor het vaststellen van de BPM.

19-02-2015
Registratie datum goedkeuring
Close

Registratie datum goedkeuring

Afschrijvingsmoment BPM gebruikte geimporteerde voertuigen.

De datum wordt sinds 1-1-2022 vastgelegd.

Dit is de datum waarop de RDW het inschrijvingsonderzoek voor het voertuig heeft afgerond.
De datum kan veranderen ingeval er een nieuwe goedkeuring op het voertuig wordt doorgevoerd(b.v. een aanpassing welke gekeurd moet worden bij een RDW keuringsstation)

Deze datum is voor geïmporteerde voertuigen van belang bij het berekenen van de afschrijving voor de aangifte BPM.

Niet geregistreerd
I
Datum laatste tenaamstelling
Close

Datum laatste tenaamstelling

Op deze datum is de laatste eigenaar van het voertuig in het kentekenregister geregistreerd. De datum staat vermeld op het kentekenbewijs.


Vanaf deze datum is de geregistreerde eigenaar aansprakelijk voor de wettelijke voertuigverplichtingen zoals APK, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en motorrijtuigenbelasting voor dat voertuig.


Bij export van een voertuig wijzigt deze datum niet, omdat wij geen nieuwe eigenaar in het kentekenregister registeren. Wilt u weten of het voertuig staat geregistreerd als geëxporteerd? Kijk dan bij “Status van het voertuig”.

09-10-2022
Tijdstip laatste tenaamstelling
Close

Tijd laatste tenaamstelling

Op dit tijdstip, dat hoort bij de datum tenaamstelling, is de laatste eigenaar of houder van het voertuig in het kentekenregister geregistreerd.


Met ingang van de datum tenaamstelling is de geregistreerde eigenaar of houder aansprakelijk voor de wettelijke voertuigverplichtingen zoals APK, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en houderschapsbelasting voor dat voertuig.

13:28

Gewichten

G
Massa rijklaar
Close

Massa rijklaar

Personenauto's, bedrijfsauto's, bussen:
Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank en een bestuurder (75kg).


Driewielige motorrijtuigen, motorfietsen, bromfietsen:
Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank.


Aanhangwagens:
Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

333 kg
Massa ledig voertuig
Close

Massa ledig voertuig

Dit is de massa van een voertuig, uitgedrukt in kilogram, zonder passagiers en lading.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

321 kg
F.1
Technische max. massa voertuig
Close

Technische max. massa voertuig

De technisch toegestane maximummassa van het voertuig, opgegeven door de fabrikant. Deze is bepalend voor de technische voorschriften waaraan het voertuig wordt getoetst bij de eerste toelating.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

0 kg
F.2
Toegestane max. massa voertuig
Close

Toegestane max. massa voertuig

De wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig, afgeleid van de technisch toegestane maximummassa van het voertuig. Zo nodig verminderd aan de hand van wettelijke bepalingen of op verzoek van de aanvrager van het kentekenbewijs.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

0 kg

Status van het voertuig

Gestolen
Close

Gestolen

De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven. Deze is door derden aan de RDW geleverd.


'Ja' houdt in dat het voertuig als gestolen geregistreerd staat in het register van de RDW.


'Nee' betekent dat het voertuig met dat kenteken niet als gestolen geregistreerd staat in het register van de RDW. Dit betekent echter niet dat u er zeker van kunt zijn dat het voertuig niet van diefstal afkomstig is.


Een (potentiële) koper kan een voertuig dat als gestolen geregistreerd staat, niet op zijn naam zetten. Neemt u in zo'n geval contact op met de politie.

Nee
Geëxporteerd
Close

Geëxporteerd

Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog 2 jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt.

Nee
WAM verzekerd
Close

WAM verzekerd

De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven. Deze is door derden aan de RDW geleverd.


Wat is WAM?


In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is bepaald dat een motorrijtuig verzekerd moet zijn als voor het motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. Ook een motorrijtuig dat niet wordt gebruikt, moet verzekerd zijn. Het niet verzekerd zijn is bij de WAM strafbaar gesteld.


Er is één uitzondering op deze regel. De verzekeringsplicht is niet van toepassing als uit het kentekenregister blijkt dat de geldigheid van het kentekenbewijs is geschorst. Vanaf dat moment is het staan of rijden op de openbare weg niet toegestaan.


De RDW controleert op de naleving van de verzekeringsplicht. Dit doet de RDW aan de hand van het Centraal Register WAM (CRWAM). Dit register beheert de RDW.


Een verzekering moet binnen een wettelijke termijn van 28 dagen na de datum van ingang van de dekking in het CRWAM zijn aangemeld door de verzekeraar. Als een verzekering niet binnen deze termijn wordt aangemeld, moet degene die de verzekering heeft afgesloten, contact opnemen met de verzekeraar.Wat betekent 'Ja'
Er staat een verzekering geregistreerd in het CRWAM bij het betreffende kenteken. Het is mogelijk dat de registratie van een (vorige) verzekering nog niet is beëindigd.Wat betekent 'Nee'
Er staat geen verzekering geregistreerd in het CRWAM bij het betreffende kenteken. Het is mogelijk dat de registratie van de verzekering nog niet is aangemeld door de verzekeraar. Alléén deze kan zorgen voor een juiste registratie van de verzekering in het CRWAM.Wat betekent 'NVT'
Een verzekeringsregistratie is bij het betreffende kenteken niet van toepassing of de afgesloten verzekering hoeft niet geregistreerd te worden in het CRWAM.


Ja
Verbod voor rijden op de weg
Close

Verbod voor rijden op de weg

Een verbod wordt meestal opgelegd voor een van deze redenen:

 1. Geregistreerde heeft zijn voertuig ondanks een oproep van de RDW niet laten keuren.
 2. Het voertuig is dusdanig gewijzigd dat de RDW die wijzigingen eerst moet goedkeuren.
 3. Het voertuig voldoet niet aan de permanente eisen.
 4. Het voertuig heeft schade.

Het verbod kan alleen opgeheven worden na een keuring door de RDW. Tot die tijd mag u niet met het voertuig op de openbare weg rijden. Doet u dit wel, dan bent u in overtreding.

Nee
Tenaamstellen mogelijk
Close

Tenaamstellen mogelijk?

Staat er bij Tenaamstellen mogelijk: 'Nee'? Dan is het niet mogelijk om het voertuig over te schrijven. Overschrijven kan niet als het voertuig bijvoorbeeld gestolen of geëxporteerd is.

Ja

Terugroepacties

Status terugroepactie(s)
Close

Status terugroepactie(s)s

Als er sprake is van een kans op een defect en daarmee op gevaar, dan is dat voor de fabrikant van een voertuig een reden om een zogenoemde terugroepactie te organiseren. De fabrikant informeert de eigenaar als er een terugroepactie op een voertuig van toepassing is. Het is belangrijk dat de eigenaar ingaat op de terugroepactie van de fabrikant omdat er een kans is op een defect en dat raakt de veiligheid van de bestuurder, passagiers en medeweggebruikers. De RDW publiceert terugroepacties sinds 1 november 2012.

 • Geen terugroepactie(s) geregistreerd:
  Het is bij de RDW niet bekend dat het voertuig door de fabrikant is teruggeroepen. ‘Geen terugroepactie(s) geregistreerd’ wordt ook weergegeven als de fabrikant de RDW heeft gemeld dat het voertuig naar aanleiding van een terugroepactie is hersteld.
 • Openstaande terugroepactie(s):
  De RDW is door de fabrikant geïnformeerd dat het voertuig is teruggeroepen. Er bestaat vanwege een kans op een defect een kans op gevaar. Er kunnen meerdere terugroepacties op het voertuig van toepassing zijn. Als u op de referentiecode van de RDW klikt, gaat u naar het terugroepregister van de RDW waar u uitgebreide informatie over de terugroepactie vindt.

  Het is mogelijk dat het defect is gerepareerd maar er nog steeds ‘Openstaande terugroepactie(s)’ staat. Neem dan contact op met uw dealer. Het voertuig is dan na herstel nog niet afgemeld bij de RDW.
Geen terugroepactie(s) geregistreerd

Motor

P.1
Cilinderinhoud
Close

Cilinderinhoud

Dit is het totale volume van de verbrandingsruimte van de verbrandingsmotor van het voertuig, uitgedrukt in cm³.

1584 cm³
Aantal cilinders
Close

Aantal cilinders

Het aantal cilinders waarvan de motor van het voertuig is voorzien.

Bij zogenaamde wankelmotoren en elektrische motoren is dit gegeven niet gevuld.

2
Type gasinstallatie
Close

Type gasinstallatie

Heeft een voertuig een gasinstallatie, dan staat hier in sommige gevallen vermeld welk type gasinstallatie in het voertuig is ingebouwd. De RDW geeft dit aan met codes. Deze staan hieronder toegelicht. Het gegeven is bijvoorbeeld van belang voor het vaststellen van de hoogte van de motorrijtuigenbelasting bij personenauto’s met brandstof LPG.

AF-Fabriek: Dit betekent dat de installatie door de fabrikant is gemonteerd en de milieuprestaties van het voertuig voldoen aan de gestelde eisen voor voertuigen met een typegoedkeuring.

115R-installatie: Dit betekent dat de installatie na productie is gemonteerd (retrofit) en de milieuprestaties van het voertuig voldoen aan de eisen die gesteld zijn in VN/ECE-Reglement nr. 115 (Reglement dat van toepassing is bij goedkeuring van voertuigen).

G3-installatie: Dit betekent dat de installatie na productie is gemonteerd (retrofit) en de milieuprestaties van het voertuig voldoen aan de vervallen nationale gestelde eisen voor G3.

G2-installatie: Dit betekent dat de installatie na productie is gemonteerd (retrofit) en de milieuprestaties van het voertuig voldoen aan de vervallen nationale gestelde eisen voor G2.

Als dit veld leeg is dan kon het type gasinstallatie niet worden vastgesteld tijdens de toelating van het voertuig. Als een type G2- of G3-installatie is ingebouwd en de datum eerste toelating ligt na 31-12-2014, dan wordt dit type gasinstallatie in die gevallen niet getoond.

Niet van toepassing
Q
Vermogen/massa rijklaar
Close

Vermogen gedeeld door massa rijklaar

Dit gegeven is noodzakelijk om te kunnen vaststellen of men beschikt over de juiste motorfietsrijbewijscategorie.

0.16 kW/kg

Milieuprestaties

P.3
Brandstof
Close

Brandstof

Nationale code voor de brandstof dan wel energiebron van de motor van een voertuig. De codering en de bijbehorende tekst is als volgt:


 • B = Benzine
 • C = LNG (Liquified Natural Gas)
 • D = Diesel
 • E = Elektriciteit
 • G = LPG (Liquified Petroleum Gas)
 • H = CNG (Compressed Natural Gas, aardgas)
 • W = Waterstof
 • A = Alcohol

Elektriciteit is geen brandstof maar een energiebron. Echter om aan te kunnen geven dat het voertuig voorzien is van een elektromotor is er voor gekozen om de "E" te hanteren.

Benzine
U.1
Geluidsniveau stationair
Close

Geluidsniveau stationair

Het geluidsniveau van een stilstaand voertuig met draaiende motor in dB(A), gemeten bij het bijbehorende toerental zoals voorgeschreven in de regelgeving.


Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen wordt dit gegeven niet vastgelegd.

94 dB(A)
U.2
Geluidsniveau toerental motor
Close

Geluidsniveau toerental motor

Het aantal omwentelingen per minuut van de motor bij de meting van het geluidsniveau van een stilstaand voertuig.

2650 min-1
U.3
Geluidsniveau rijdend
Close

Geluidsniveau rijdend

Het geluidsniveau van een rijdend voertuig in dB(A), gemeten zoals voorgeschreven in de regelgeving. Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen wordt dit gegeven niet vastgelegd.

80 dB(A)
P.2
Nettomaximumvermogen
Close

Nettomaximumvermogen

Dit is het maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de verbrandingsmotor kan leveren bij een bepaald toerental om een voertuig in beweging te brengen.

54 kW
P.2
Nominaal continu maximumvermogen
Close

Nominaal continu maximumvermogen

Het nominaal continu maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de elektromotor kan leveren.

0 kW
Nominaal continu max. vermogen 15 minuten
Close

Nominaal continu max. vermogen 15 minuten

Het nominaal continu maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de elektromotor kan leveren gemeten over 15 minuten.
Niet geregistreerd

Uitstoot

P.3
Brandstof
Close

Brandstof

Nationale code voor de brandstof dan wel energiebron van de motor van een voertuig. De codering en de bijbehorende tekst is als volgt:


 • B = Benzine
 • C = LNG (Liquified Natural Gas)
 • D = Diesel
 • E = Elektriciteit
 • G = LPG (Liquified Petroleum Gas)
 • H = CNG (Compressed Natural Gas, aardgas)
 • W = Waterstof
 • A = Alcohol

Elektriciteit is geen brandstof maar een energiebron. Echter om aan te kunnen geven dat het voertuig voorzien is van een elektromotor is er voor gekozen om de "E" te hanteren.

Benzine

Eigenschappen

S.1
Aantal zitplaatsen
Close

Aantal zitplaatsen

Dit is het maximale aantal zitplaatsen dat technisch geschikt is om te worden gebruikt tijdens het rijden.

1
Aantal wielen
Close

Aantal wielen

Personenauto's, bedrijfsauto's, bussen en aanhangwagens:
Het aantal wielen waarmee een voertuig is uitgevoerd.


Motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen:
Het aantal wielen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen waarvan 2 op dezelfde as zijn gemonteerd worden als 1 wiel beschouwd, als de afstand tussen de 2 middens van de contactvlakken (spoorbreedte) met de grond van deze wielen kleiner is dan 460 mm.

2
M
Wielbasis
Close

Wielbasis

De totale wielbasis van een voertuig in centimeters

164 cm
T
Maximumconstructiesnelheid
Close

Maximumconstructiesnelheid

Maximumconstructiesnelheid die een voertuig kan halen, beperkt door eigenschappen van het voertuig en/of de motor. Dit maximum wordt door de fabrikant opgegeven of door een technisch medewerker van de RDW tijdens een keuring bepaald. Een ingestelde snelheid van de snelheidsbegrenzer wordt ook gezien als maximum constructie snelheid.

0 km/h
T
Maximale snelheid met trapondersteuning
Close

Maximale snelheid met trapondersteuning

Maximale snelheid die het voertuig kan halen bij volledige trapondersteuning, beperkt door eigenschappen van het voertuig en/of de motor. Bij trapondersteuning moet de bestuurder zelf trappen voor extra aandrijving. Dit maximum wordt door de fabrikant opgegeven of door een technisch medewerker van de RDW tijdens een keuring bepaald. Dit gegeven is alleen van toepassing voor speed-pedelecs.

Niet geregistreerd

Fiscaal

Bruto BPM
Close

Bruto BPM

De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) moet u betalen bij de eerste registratie van een personenauto, bestelauto of motorrijwiel in het kentekenregister. Wat u hier ziet is de bruto BPM voor een ongebruikt motorrijtuig. Gaat het om een geïmporteerd en gebruikt motorrijtuig en is de afschrijving op de BPM gebaseerd op de werkelijke waarde? Dan is de bruto BPM herrekend. Vaak is dat een lagere waarde dan de oorspronkelijke bruto BPM.

€ 2944
Catalogusprijs
Close

Catalogusprijs

De door de officiële importeur in Nederland gepubliceerde prijs. Wat u hier ziet is de catalogusprijs inclusief de BPM en BTW, ook wel ‘fiscale waarde’ genoemd. U kunt deze waarde gebruiken voor berekening van de ‘bijtelling privé gebruik auto’ in uw belastingaangifte.

€ 0
Motorrijtuigenbelasting