VOLKSWAGEN

CADDY

VF-346-D

BasisMotor & MilieuTechnischFiscaal

Algemeen

J
Voertuigcategorie
Close

Voertuigsoort

Europese voertuigcategorie, gevolgd door de nationale voertuigsoort zoals deze staat geregistreerd in het kentekenregister. De nationale voertuigsoort is afgeleid van de Europese voertuigcategorie.

Als er een carrosserietype is geregistreerd dan wordt deze achter de code voor de voertuigcategorie getoond.


De RDW onderscheidt momenteel de volgende voertuigsoorten:

M1
Personenauto
N1,N2,N3
Bedrijfsauto
M2, M3
Bus
L3e, L4e
Motorfiets
L5e, L7e
Driewielig motorrijtuig
L1e, L2e, L6e
Bromfiets
O1, O2, O3, O4
Aanhangwagen (Oplegger)


Een 'G' achter de voertuigcategorie is de aanduiding voor 'Geländefahrzeug'.

Bedrijfsauto (N1)
Carrosserietype
Close

Carrosserietype

Europese aanduiding voor het carrosserietype van een voertuig.
Deze wordt vastgesteld tijdens de goedkeuring van een voertuig.
Het gegeven wordt alleen vastgesteld bij voertuigen van de Europese voertuigcategorieën:
M1 (personenauto’s)
M2 en M3 (bussen)
N1-N3 (bedrijfsauto’s)
O1-O4 (aanhangwagens)

Bestelwagen (BB)
    Carrosseriecode
Close

Carrosseriecode

Europese aanduiding voor het Carrosseriecode van een voertuig. Deze wordt vastgesteld tijdens de goedkeuring van een voertuig en het betreft een nadere aanduiding van het carrosserietype. Het gegeven wordt alleen vastgesteld bij voertuigen van de Europese voertuigcategorieën:
N1-N3 (bedrijfsauto’s)
O1-O4 (aanhangwagens)
Het gegeven kan ontbreken bij een voertuig geregistreerd op basis van een goedkeuring waarin dit gegeven nog niet werd vastgelegd of het betreft een voertuig voor speciale doeleinden.

    Gesloten opbouw (03)
Inrichting
Close

Inrichting

Omschrijving van de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig.

gesloten opbouw
D.1
Merk
Close

Merk

Het merk van het voertuig zoals de fabrikant deze heeft opgegeven.

VOLKSWAGEN
D.2
Type
Close

Type

De type-benaming zoals deze door de fabrikant wordt gebruikt.

2KN
D.2
Variant
Close

Variant

Variantcode die onderdeel is van de Europese typegoedkeuring

BBCAYDX01
D.2
Uitvoering
Close

Uitvoering

Uitvoeringscode die onderdeel is van de Europese typegoedkeuring

L0J7FM5FM5A4057N1SN2VR27MJG2O
D.3
Handelsbenaming
Close

Handelsbenaming

Handelsbenaming van het voertuig zoals de fabrikant deze heeft opgegeven.


De handelsbenaming kan afwijken van de aanduiding die op het voertuig te vinden is.

CADDY
K
Typegoedkeuringsnummer
Close

Typegoedkeuringsnummer

Als het voertuig op basis van een Europese typegoedkeuring is toegelaten tot de weg, wordt hier het nummer getoond.

e1*2007/46*0217*14
Plaats chassisnummer
Close

Plaats chassisnummer

Omschrijving van de plaats waar het chassisnummer (ook wel 'VIN', Voertuig Identificatie Nummer, genoemd) is ingeslagen, gezien vanuit de rijrichting.

Rechts, rechter Achter kofferruimte
Aantal eigenaren privé / zakelijk
Close

Aantal eigenaren privé / zakelijk

Aantal keren dat het voertuig in de afgelopen 9 jaar geregistreerd is geweest op naam van een Nederlands persoon, bedrijf of instantie. Eerdere registraties worden niet meegeteld.

0 / 1

Vervaldata en historie

Vervaldatum APK
Close

Vervaldatum APK

De vervaldatum APK is de datum waarop de geldigheid van de APK is vervallen. De vermelde datum is de meest actuele vervaldatum APK die geregistreerd is bij de RDW en kan in het verleden liggen. Van geschorste voertuigen wordt wel de laatst bekende vervaldatum APK getoond. Dit ondanks dat de APK-verplichting is opgeschort. Van voertuigen die nog nooit APK gekeurd zijn, wordt de ingangsdatum van de APK-plicht getoond. Deze datum wordt berekend op basis van de datum eerste toelating.


Op de datum die u te zien krijgt, moet uw voertuig goedgekeurd zijn. Als er geen datum wordt gemeld, is er op dit moment geen vervaldatum APK bekend.


De RDW controleert steekproefsgewijs zo'n drie procent van de auto's die een APK-keuring hebben ondergaan. Als het resultaat van zo'n steekproef afwijkt van het oorspronkelijke keuringsresultaat, kan het langer duren voor dit in deze database is verwerkt.


Deze vervaldatum wordt getoond voor alle voertuigsoorten, met uitzondering van aanhangwagens en opleggers met een wettelijk toegestane maximummassa voertuig (F.2) onder de 3501 kg, driewielige motorrijtuigen met een ledige massa onder de 400 kg, motorfietsen en bromfietsen.


De RDW neemt bij invoer van een voertuig vanuit een EU/EVA-land op verzoek van de kentekenaanvrager de buitenlandse APK-vervaldatum over, als wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

28-10-2018
Vervaldatum Tachograaf
Close

Vervaldatum tachograaf

De datum waarop de geldigheid van een Nederlandse tachograafkeuring vervalt.

Niet geregistreerd
B
Datum eerste toelating
Close

Datum eerste toelating

Dit is de datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst is geregistreerd (waar ook ter wereld).

28-10-2013
I
Datum tenaamstelling
Close

Datum tenaamstelling

Op deze datum is de laatste eigenaar of houder van het voertuig in het kentekenregister geregistreerd. De datum staat vermeld op het kentekenbewijs (kentekencard) of op het papieren tenaamstellingsbewijs (deel IB).


Met ingang van deze datum is de geregistreerde eigenaar of houder aansprakelijk voor de wettelijke voertuigverplichtingen zoals APK, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en houderschapsbelasting voor dat voertuig.

28-10-2013
Tijdstip tenaamstelling
Close

Tijd tenaamstelling

Op dit tijdstip, dat hoort bij de datum tenaamstelling, is de laatste eigenaar of houder van het voertuig in het kentekenregister geregistreerd.


Met ingang van de datum tenaamstelling is de geregistreerde eigenaar of houder aansprakelijk voor de wettelijke voertuigverplichtingen zoals APK, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en houderschapsbelasting voor dat voertuig.

14:33
Datum eerste afgifte Nederland
Close

Datum eerste afgifte in Nederland

De datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.

28-10-2013

Gewichten

G
Massa rijklaar
Close

Massa rijklaar

Personenauto's, bedrijfsauto's, bussen:
Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank en een bestuurder (75kg).


Driewielige motorrijtuigen, motorfietsen, bromfietsen:
Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank.


Aanhangwagens:
Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

1557 kg
Massa ledig voertuig
Close

Massa ledig voertuig

Dit is de massa van een voertuig, uitgedrukt in kilogram, zonder passagiers en lading.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

1457 kg
F.1
Technische max. massa voertuig
Close

Technische max. massa voertuig

De technisch toegestane maximummassa van het voertuig, opgegeven door de fabrikant. Deze is bepalend voor de technische voorschriften waaraan het voertuig wordt getoetst bij de eerste toelating.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

2238 kg
F.2
Toegestane max. massa voertuig
Close

Toegestane max. massa voertuig

De wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig, afgeleid van de technisch toegestane maximummassa van het voertuig. Zo nodig verminderd aan de hand van wettelijke bepalingen of op verzoek van de aanvrager van het kentekenbewijs.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

2238 kg
F.3
Maximum massa samenstel
3650 kg
O.1
Aanhangwagen geremd
Close

Aanhangwagen geremd

Hiermee wordt aangegeven wat de wettelijk toegestane massa (in kilogram) van een getrokken geremde aanhangwagen maximaal mag zijn, ongeacht het type aanhangwagen. De RDW registreert dit gegeven bij personenauto's.

0 kg
Aanhangwagen middenas geremd
Close

Middenasaanhangwagen geremd

Hiermee wordt aangegeven wat de wettelijk toegestane massa, uitgedrukt in kilogram, van een getrokken geremde middenasaanhangwagen maximaal mag zijn.

Een middenasaanhangwagen is een aanhangwagen met 1 of meerdere assen in het midden onder het laadvlak.

1500 kg
Aanhangwagen autonoom geremd
Close

Aanhangwagen autonoom geremd

Hiermee wordt aangegeven wat de wettelijk toegestane massa, uitgedrukt in kilogram, van een getrokken geremde autonome aanhangwagen maximaal mag zijn.

Een autonome aanhangwagen is een aanhangwagen met minimaal een as aan de voorkant èn aan de achterkant, waardoor het voertuig zelfstandig op zijn wielen kan staan.

1500 kg
Oplegger geremd
Close

Oplegger geremd

Hiermee wordt aangegeven wat de wettelijk toegestane massa, uitgedrukt in kilogram, van een getrokken geremde oplegger maximaal mag zijn. Een oplegger is een aanhangwagen die bestemd is om aan een motorvoertuig te worden gekoppeld op zodanige wijze, dat een deel ervan op het motorvoertuig rust en dat een aanzienlijk deel van de massa van de oplegger en van zijn lading door het motorvoertuig wordt gedragen.

0 kg
O.2
Aanhangwagen ongeremd
Close

Aanhangwagen ongeremd

Hiermee wordt aangegeven in kilogram wat de wettelijk toegestane massa van een getrokken ongeremde aanhangwagen maximaal mag zijn, ongeacht het type aanhangwagen.

740 kg

Tellerstanden

Jaar laatste registratie
Close

Jaar laatste registratie

Het jaar waarin de laatste tellerstand is geregistreerd. De reeks die door deze registratie is ontstaan, bepaalt het getoonde oordeel. De RDW registreert de tellerstanden op wettelijk bepaalde momenten. Deze link opent in een nieuw venster


Als u wilt weten wat het oordeel is bij de actuele tellerstand van dit voertuig, dan kunt u hier de tellerstandcontrole doen. Deze link opent in een nieuw venster Hiervoor vult u zelf de actuele tellerstand van uw voertuig in.

2017
Oordeel
Close

Oordeel

De reeks die na de laatste registratie ontstaat, bepaalt het getoonde oordeel.


Als u wilt weten wat het oordeel is bij de actuele tellerstand van dit voertuig, dan kunt u hier de tellerstandcontrole doen.  Deze link opent in een nieuw venster Hiervoor vult u zelf de actuele tellerstand van het voertuig in.


Na registratie van meer dan 1 tellerstand is zichtbaar of deze tellerstanden oplopend zijn of niet. Als de tellerstanden oplopend zijn, krijgt de reeks die ontstaat een logisch oordeel. Als de tellerstanden niet oplopend zijn, ontstaat een onlogisch oordeel.

In een aantal gevallen geeft de RDW geen oordeel over de reeks tellerstanden:

 • Het voertuig is geïmporteerd
 • Het voertuig heeft in het verleden een onlogisch oordeel gehad van NAP
 • Het voertuig heeft minder dan 2 geregistreerde tellerstanden
 • De teller telt niet tot 999.999
 • De teller is vervangen

Meer informatie over tellerstanden en over wat u kunt doen bij een getoond oordeel. Deze link opent in een nieuw venster

Logisch
Toelichting
Close

Toelichting

Uitleg van het oordeel dat gegeven wordt.


De reeks die na de laatste registratie ontstaat, bepaalt het getoonde oordeel.


Als u wilt weten wat het oordeel is bij de actuele tellerstand van dit voertuig, dan kunt u hier de tellerstandcontrole doen.  Deze link opent in een nieuw venster Hiervoor vult u zelf de actuele tellerstand van het voertuig in.

De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

Status van het voertuig

Gestolen
Close

Gestolen

De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven. Deze is door derden aan de RDW geleverd.

'Ja' houdt in dat het voertuig als gestolen geregistreerd staat in het register van de RDW.


'Nee' betekent dat het voertuig met dat kenteken niet als gestolen geregistreerd staat in het register van de RDW. Dit betekent echter niet dat u er zeker van kunt zijn dat het voertuig niet van diefstal afkomstig is.


Een (potentiële) koper kan een voertuig dat als gestolen geregistreerd staat, niet op zijn naam zetten. Neemt u in zo'n geval contact op met de politie.

Nee
Geëxporteerd
Close

Geëxporteerd

Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog twee jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt.

Nee
WAM verzekerd
Close

WAM verzekerd

De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven. Deze is door derden aan de RDW geleverd.

Wat is WAM?

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is bepaald dat een motorrijtuig verzekerd moet zijn als voor het motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. Ook een motorrijtuig dat niet wordt gebruikt, moet verzekerd zijn. Het niet verzekerd zijn is bij de WAM strafbaar gesteld.


Er is één uitzondering op deze regel. De verzekeringsplicht is niet van toepassing als uit het kentekenregister blijkt dat de geldigheid van het kentekenbewijs is geschorst. Vanaf dat moment is het staan of rijden op de openbare weg niet toegestaan.


De RDW is belast met de controle op de naleving van de verzekeringsplicht. Dit controleert de RDW aan de hand van Centraal Register WAM (CRWAM). Dit register wordt beheerd door de RDW.


Een verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent is wettelijk verplicht ieder door haar verzekerd motorrijtuig in het verzekeringsregister (CRWAM) te laten aantekenen.


Een verzekering dient binnen een wettelijke termijn van 28 dagen na de datum van ingang van de dekking in het CRWAM te zijn aangemeld. Wanneer een verzekering niet binnen deze termijn wordt aangemeld, dient een verzekeringsnemer contact op te nemen met de verzekeraar.Wat betekent 'Ja'
Er staat een verzekering geregistreerd in het CRWAM bij het betreffende kenteken. De mogelijkheid bestaat echter dat de registratie van een (vorige) verzekering nog niet is beëindigd.Wat betekent 'Nee' Er staat geen verzekering geregistreerd in het CRWAM bij het betreffende kenteken. De mogelijkheid bestaat echter dat de registratie van de verzekering nog niet is aangemeld door de verzekeraar. Alléén deze kan zorgen voor een juiste registratie van de verzekering in het CRWAM.Wat betekent 'NVT'
Een verzekeringsregistratie is bij het betreffende kenteken niet van toepassing of de van toepassing zijnde verzekering hoeft niet geregistreerd te worden in het CRWAM.


Voor nadere informatie verwijs ik u naar de overige secties van deze RDW-site. Via de zoekfunctie kunt u de gewenste informatie eenvoudig opvragen.

Ja
Wacht op keuren
Close

Wacht op keuren

Voor een voertuig dat beschadigd is, of bij controle niet voldoet aan de technische eisen, kan de politie of de verzekeraar een melding “wachten op keuren” (WOK) in het register plaatsen. Alleen na een keuring door de RDW wordt deze melding verwijderd. Tot die tijd mag niet met het voertuig op de openbare weg gereden worden. Doet u dit wel, dan bent u in overtreding.

Nee

Terugroepacties

Status terugroepacties(s)
Close

Status terugroepactie(s)s

Als er sprake is van een kans op een defect en daarmee op gevaar, dan is dat voor de fabrikant van een voertuig een reden om een zogenoemde terugroepactie te organiseren. De fabrikant informeert de eigenaar als er een terugroepactie op een voertuig van toepassing is. Het is belangrijk dat de eigenaar ingaat op de terugroepactie van de fabrikant omdat er een kans is op een defect en dat raakt de veiligheid van de bestuurder, passagiers en medeweggebruikers. De RDW publiceert terugroepacties sinds 1 november 2012.

 • Geen terugroepactie(s) geregistreerd:
  Het is bij de RDW niet bekend dat het voertuig door de fabrikant is teruggeroepen. ‘Geen terugroepactie(s) geregistreerd’ wordt ook weergegeven als de fabrikant de RDW heeft gemeld dat het voertuig naar aanleiding van een terugroepactie is hersteld.
 • Openstaande terugroepactie(s):
  De RDW is door de fabrikant geïnformeerd dat het voertuig is teruggeroepen. Er bestaat vanwege een kans op een defect een kans op gevaar. Er kunnen meerdere terugroepacties op het voertuig van toepassing zijn. Als u op de referentiecode van de RDW klikt, gaat u naar het terugroepregister van de RDW waar u uitgebreide informatie over de terugroepactie vindt.

  Het is mogelijk dat het defect is gerepareerd maar er nog steeds ‘Openstaande terugroepactie(s)’ staat. Neem dan contact op met uw dealer. Het voertuig is dan na herstel nog niet afgemeld bij de RDW.
Geen terugroepactie(s) geregistreerd

Motor

P.1
Cilinderinhoud
Close

Cilinderinhoud

Dit is het totale volume van de verbrandingsruimte van de verbrandingsmotor van het voertuig, uitgedrukt in cm³.

1598 cm³
Aantal cilinders
Close

Aantal cilinders

Het aantal cilinders waarvan de motor van het voertuig is voorzien.

Bij zogenaamde wankelmotoren en elektrische motoren is dit gegeven niet gevuld.

4
Type gasinstallatie
Close

Type gasinstallatie

Heeft een voertuig een gasinstallatie, dan staat hier in sommige gevallen vermeld, welk type gasinstallatie in het voertuig is ingebouwd. De RDW geeft dit aan met codes. Deze staan hieronder toegelicht. Het gegeven is bijvoorbeeld van belang voor het vaststellen van de hoogte van de motorrijtuigenbelasting bij personenauto’s met brandstof LPG.

AF-Fabriek: Dit betekent dat de installatie door de fabrikant is gemonteerd en de milieuprestaties van het voertuig voldoen aan de gestelde eisen voor voertuigen met een typegoedkeuring.

115R-installatie: Dit betekent dat de installatie na productie is gemonteerd (retrofit) en de milieuprestaties van het voertuig voldoen aan de eisen die gesteld zijn in VN/ECE-Reglement nr. 115 (Reglement dat van toepassing is bij goedkeuring van voertuigen).

G3-installatie: Dit betekent dat de installatie na productie is gemonteerd (retrofit) en de milieuprestaties van het voertuig voldoen aan de vervallen nationale gestelde eisen voor G3.

G2-installatie: Dit betekent dat de installatie na productie is gemonteerd (retrofit) en de milieuprestaties van het voertuig voldoen aan de vervallen nationale gestelde eisen voor G2.

Als dit veld leeg is dan kon het type gasinstallatie niet worden vastgesteld tijdens de toelating van het voertuig. Als een type G2- of G3-installatie is ingebouwd en de datum eerste toelating ligt na 31-12-2014, dan zal dit type gasinstallatie in die gevallen niet getoond worden.

Niet van toepassing

Milieuprestaties

P.3
Brandstof
Close

Brandstof

Nationale code voor de brandstof dan wel energiebron van de motor van een voertuig. De codering en de bijbehorende tekst is als volgt:


 • B = Benzine
 • C = LNG (Liquified Natural Gas)
 • D = Diesel
 • E = Elektriciteit
 • G = LPG (Liquified Petroleum Gas)
 • H = CNG (Compressed Natural Gas, aardgas)
 • W = Waterstof
 • A = Alcohol

Elektriciteit is geen brandstof maar een energiebron. Echter om aan te kunnen geven dat het voertuig voorzien is van een elektromotor is er voor gekozen om de "E" te hanteren.

Diesel
Brandstofverbruik stad
Close

Brandstofverbruik stad

Het brandstofverbruik in l/100 km, tijdens een gestandaardiseerde stadsritcyclus, getest op een rollenbank.

5.9 l/100km
Brandstofverbruik buiten stad
Close

Brandstofverbruik buiten de stad

Het brandstofverbruik in l/100 km, tijdens een gestandaardiseerde rit buiten de stad, getest op een rollenbank.

4.7 l/100km
V.8
Brandstofverbruik gecombineerd
Close

Brandstofverbruik gecombineerd

Het brandstofverbruik in l/100 km, tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en rit buiten de stad, getest op een rollenbank

5.1 l/100km
U.1
Geluidsniveau stationair
Close

Geluidsniveau stationair

Het geluidsniveau van een stilstaand voertuig met draaiende motor in dB(A), gemeten bij het bijbehorende toerental zoals voorgeschreven in de regelgeving.


Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen wordt dit gegeven niet vastgelegd.

76 dB(A)
U.2
Toerental geluidsniveau
Close

Toerental geluidsniveau

Het aantal omwentelingen per minuut van de motor bij de meting van het geluidsniveau van een stilstaand voertuig.

2375 min-1
U.3
Geluidsniveau rijdend
Close

Geluidsniveau rijdend

Het geluidsniveau van een rijdend voertuig in dB(A), gemeten zoals voorgeschreven in de regelgeving. Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen wordt dit gegeven niet vastgelegd.

74 dB(A)
P.2
Nettomaximumvermogen
Close

Nettomaximumvermogen

Dit is het maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de verbrandingsmotor kan leveren bij een bepaald toerental om een voertuig in beweging te brengen.

75 kW
Nominaal continu maximumvermogen
Close

Nominaal continu maximumvermogen

Het nominaal continu maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de elektromotor kan leveren.

0 kW
V.5
Uitstoot deeltjes (licht)
Close

Uitstoot deeltjes (licht)

De uitstoot van het aantal deeltjes, uitgedrukt in g/km, gemeten tijdens een test op een rollenbank.

0.00028 g/km
V.5
Uitstoot deeltjes (zwaar)
Close

Uitstoot deeltjes (zwaar)

De uitstoot van het aantal deeltjes, uitgedrukt in g/kWh, gemeten tijdens een test van de motor op een vermogensbank.

Niet geregistreerd
V.6
Roetuitstoot
Close

Roetuitstoot

De mate van vervuiling van de lucht die uit de uitlaat van een voertuig komt tijdens de vrije acceleratietest (roetmeting).


De afname van het doorgelaten licht door het in het uitlaatgas aanwezige roet wordt als k-waarde aangegeven in m-1.

0.5 m-1
Retrofit Roetfilter
Close

Retrofit roetfilter

Een roetfilter is een technische voorziening in een auto die een groot deel van de roetdeeltjes opvangt die dieselmotoren uitstoten. Die roetdeeltjes vervuilen de lucht en zijn schadelijk voor de gezondheid. Inbouwen van roetfilters levert dus een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit.


Als een roetfilter achteraf (ook wel 'Retrofit' genoemd) is aangebracht in het uitlaatsysteem dan wordt dat in deze rubriek aangegeven. De RDW registreerde de classificatie 'Retrofit' vanaf halverwege 2006 tot halverwege 2015.


Een roetfilter kan bij personen- of bedrijfsauto's met een dieselmotor ook al tijdens het fabricageproces (ook wel 'affabriek' genoemd) van de auto worden ingebouwd. Deze situatie wordt weergegeven in de rubriek 'Milieuclassificatie'.

Nee
Milieuclassificatie
Close

Milieuclassificatie

De RDW registreert bij bepaalde voertuigen binnen de Milieuclassificatie onder andere de Euroklasse. De Euroklasse is een indeling op basis van de mate van uitstoot van vervuilende stoffen. Binnen de nu vastgestelde Euroklassen kennen we Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, EEV en R.


Voor de numerieke waarden geldt: hoe hoger het getal, des te minder uitstoot van vervuilende stoffen. Zo betekent de waarde Euro 0 bijvoorbeeld dat het voertuig veel vervuilende stoffen uitstoot en de waarde Euro 5 betekent dat het voertuig minder vervuilende stoffen uitstoot.


De waarde EEV staat voor Enhanced Environmentally friendly Vehicle. Een EEV-voertuig stoot minder vervuilende stoffen uit dan Euro 5, maar meer dan Euro 6.


De waarde R staat voor "uitstoot deeltjes" minder dan 0,005 g/km. Alleen van toepassing op een personenauto of bedrijfauto met een dieselmotor die niet voldoet aan Euro 5 of hoger.


In een aantal gevallen is geen waarde bekend of kan de RDW deze niet vaststellen.

Euro 5
V.7
CO2 uitstoot gewogen
Close

CO2 uitstoot gewogen gecombineerd

De gewogen uitstoot van CO2 in g/km van een plug-in hybride voertuig, tijdens een combinatie van een stadsrit en een rit buiten de stad, getest op een rollenbank. De waarde is berekend aan de hand van de uitstoot die ontstaat door éénmaal met lege accu’s en éénmaal met volle accu’s te rijden.

Niet geregistreerd
V.7
CO2 uitstoot gecombineerd
Close

CO2 uitstoot gecombineerd

De uitstoot van CO2 in g/km, tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en rit buiten de stad, getest op een rollenbank.

134 g/km
V.9
Milieuklasse EG Goedkeuring (licht)
Close

Milieuklasse EG-Goedkeuring (licht)

Richtlijnnummer voor emissies van voertuigen waarop het voertuig is getoetst en goedgekeurd.

Niet geregistreerd
V.9
Milieuklasse EG Goedkeuring (zwaar)
Close

Milieuklasse EG-Goedkeuring (zwaar)

Richtlijnnummer voor emissies van motoren waarop het voertuig is getoetst en goedgekeurd.

Niet geregistreerd

Eigenschappen

Lengte
Close

Lengte

De afstand tussen twee verticale vlakken die gaan door de uiterste voor- en achterzijde van het voertuig en loodrecht staan op het middenlangsvlak, gemeten in de stand van rechtuitrijden op een horizontaal wegdek. Een aantal onderdelen waaronder spiegels, zonnekleppen en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten. De lengte wordt alleen geregistreerd voor bedrijfsauto's, bussen en aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

488 cm
Breedte
Close

Breedte

De afstand tussen de twee verticale vlakken die gaan door de uiterste linker- en rechterzijde van het voertuig en evenwijdig lopen aan het middenlangsvlak van het voertuig, gemeten in de stand van rechtuitrijden op een horizontaal wegdek. Een aantal onderdelen waaronder de spiegels en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

179 cm
Aantal deuren
Close

Aantal deuren

Het aantal deuren waarmee een voertuig is uitgevoerd.

Dit wordt door de fabrikant opgegeven.

0
S.1
Aantal zitplaatsen
Close

Aantal zitplaatsen

Dit is het maximale aantal zitplaatsen dat technisch geschikt is om te worden gebruikt tijdens het rijden.

2
S.2
Aantal staanplaatsen
Close

Aantal staanplaatsen

Het maximaal aantal aanwezige staanplaatsen in bussen.

0
L
Aantal assen
Close

Aantal assen

Het aantal assen van een voertuig.

2
Aantal wielen
Close

Aantal wielen

Personenauto's, bedrijfsauto's, bussen en aanhangwagens:
Het aantal wielen waarmee een voertuig is uitgevoerd.


Motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen:
Het aantal wielen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen waarvan twee op dezelfde as zijn gemonteerd worden als één wiel beschouwd, als de afstand tussen de twee middens van de contactvlakken (spoorbreedte) met de grond van deze wielen kleiner is dan 460 mm.

4
M
Wielbasis
Close

Wielbasis

De totale wielbasis van een voertuig in centimeters

301 cm
Afwijkende maximum snelheid
Close

Afwijkende maximum snelheid

Dit gegeven wordt vastgelegd voor bussen die geregistreerd zijn om binnen Nederland tot 100 km per uur te mogen rijden.

Niet geregistreerd
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling
Close

Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling

Dit gegeven wordt alleen vastgelegd voor bedrijfsauto's en aanhangwagens met een toegestane maximummassa die meer is dan 3500 kg. Dit is o.a. van belang voor de bepaling van de maximale lengte van het samenstel.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

0 cm
Laadvermogen
Close

Laadvermogen

Dit is de wettelijk toegestane maximummassa van het voertuig verminderd met de ledige massa, uitgedrukt in kilogram.

781 kg

Assen

Nr
Close

Nr as

Het nummer van de (fysieke) as vanaf de voorzijde van het voertuig gerekend. Bij pendelassen wordt het nummer bepaald van links naar rechts, gezien vanuit de rijrichting.

1
2
Aangedreven as
Close

Aangedreven as

Ja/Nee indicator die aangeeft of de betreffende as aangedreven is of niet.

Dit gegeven is alleen van belang voor bedrijfsauto's en bussen met een wettelijk toegestane maximummassa boven de 3500 kg.

Ja
Nee
Hefas
Close

Liftas

Ja/Nee indicator die aangeeft of een as geheven kan worden, d.w.z. zodanig omhoog bewogen dat de wielen tijdens het rijden het wegdek niet raken.

Nee
Nee
Plaatscode as
Close

Plaatscode as

Codering die aangeeft of het voertuig een vooras of achteras heeft.

V
A
Spoorbreedte
Close

Spoorbreedte

Dit is de spoorbreedte van een as van een voertuig.


Met spoorbreedte van een as wordt de horizontale afstand tussen het hart van het linker- en rechterwiel van die as bedoeld, gemeten op het wegdek.


Een samenstel van wielen die op 1 wielnaaf zijn gemonteerd (dubbellucht) wordt dit geval aangemerkt als 1 wiel. De RDW legt dit gegeven alleen vast bij personenauto's, bedrijfsauto's en bussen met een wettelijk toegestane maximummassa niet meer dan 3500 kg.

153 cm
154 cm
Weggedrag code
Close

Weggedrag code

Code die aangeeft wat het weggedrag is van een aangedreven as. De volgende codes worden gebruikt:

 • L = Luchtvering
 • G = Gelijkwaardig aan luchtvering
 • A = Anders dan luchtvering

Dit gegeven wordt alleen vastgelegd voor bedrijfsauto's en bussen met een wettelijk toegestane maximummassa hoger dan 3500 kg.

Niet gereg.
Niet gereg.
Technisch toegestane maximum aslast
Close

Technisch toegestane maximum aslast

De technisch toegestane maximummassa van de as, opgegeven door de fabrikant van het voertuig.

0 kg
0 kg
Wettelijk toegestane maximum aslast
Close

Wettelijk toegestane maximum aslast

De wettelijk toegestane maximummassa op de as, afgeleid van de technisch toegestane maximummassa. Zo nodig is deze verminderd aan de hand van wettelijke bepalingen of op verzoek van de aanvrager van het kentekenbewijs.

1125 kg
1230 kg

Fiscaal

Bruto BPM
Close

BPM-bedrag

BPM staat voor Belasting Personenauto's en Motorrijwielen. Dit is een belasting die eenmalig moet worden betaald door degene die als eerste een personenauto, bedrijfsauto, bus, driewielig motorrijtuig of motorfiets op zijn naam laat registreren.

€ 7523
Catalogusprijs
Close

Catalogusprijs

De catalogusprijs is gebaseerd op informatie van de importeur en is als volgt berekend: netto-catalogusprijs, verhoogd met de BTW en de BPM. Het registreren van de catalogusprijs is wettelijk verplicht voor voertuigen die na 1 januari 2010 voor het eerst op naam gezet worden.


U kunt deze catalogusprijs gebruiken als grondslag voor berekening bijtelling privé-gebruik auto in uw Belastingaangifte.


De Belastingdienst maakt bij controle gebruik van de hier vermelde gegevens.

€ 30794
Motorrijtuigenbelasting